Tkáňové kultury

Servisní laboratoř tkáňových kultur

Laboratoř tkáňových kultur je provozována skupinou Biochemické farmakologie a slouží ke kultivaci a propagaci buněčných linií a primárních buněk, které jsou následně využívány k pokusným účelům. Laboratoř je provozována v aseptickém režimu a je přístupná pouze proškoleným zaměstnancům skupiny Biochemické farmakologie. Cizím osobám je vstup přísně zakázán, s výjimkou jednorázového předem dohodnutého zaškolení v oblasti aseptických technik našim odborným pracovníkem (pod jeho trvalým dohledem). 

Služby

Příprava definovaného množství buněk v požadovaném formátu (viz. Formulář).

Zajištění buffy-coatu z lidské dárcovské krve a izolace PBMC (pro opakované experimenty izolaci naučíme).

Testování vámi přinesených vzorků na přítomnost mykoplazmy pomocí komerčního kitu MycoAlert® (Lonza). V případě nejednoznačných výsledků provádíme konfirmaci pomocí PCR. Doporučený postup pro přípravu vzorku je zde.

• (Připravujeme) Izolace a kultivace primokultur neonatálních potkaních kardiomyocytů a neuronů.


Kontakty

Helena Mertlíková Kaiserová (organizační záležitosti lab.TK, primokultury, ostatní specifické požadavky)

Karolína Müllerová (požadavky na základní buněčné linie)

Alexandra Dvořáková (mykoplazma, zásobování lab. TK)

Alžbeta Magdolenová (PBMC)