Zvěřinec

  • Akreditace pro drobné hlodavce (myši, potkani) na krátkodobé pokusy

Kapacita zvěřince

  • chovná místnost na ustájení zvířat o maximální kapacitě 200 myší nebo 150 potkanů nebo jejich kombinace
  • 2. chovná místnost se stejnou maximální kapacitou bude sloužit na ustájení (případně chov) GM zvířat
  • 3. – 7. místnost: laboratoře (pokusy) a zázemí (sklad, umývárna, spojovací chodba)

Odpovědné osoby

  • Za provoz zvěřince odpovídá Ing. Ludmila Jandová jako zootechnik s příslušnou kvalifikací. Zabezpečuje běžný chod experimentálního zvěřince, po domluvě je možná pomoc při experimentech. Zajišťuje držení zvířat v GMO části zvěřince, popř. jejich chov s vedením veškeré dokumentace.
  • Kontaktní a zodpovědnou osobou pro formální záležitosti zvěřince, podávání projektů pokusů, kontakt s nadřízenými organizacemi je RNDr. Lenka Maletínská, CSc.
  • Veterinární dohled, akreditace: MVDr. Jan Honetschlager.


Typické pokusy

  • odběr tělních tekutin a orgánů, odběr tkání pro izolaci tkáňových primokultur, farmakokinetika, krátkodobé funkční pokusy