ÚOCHB

Biochemická farmakologie

Skupina Heleny Mertlíkové-Kaiserové
Core Facility
BIO cluster

O naší skupině

Skupina Biochemické farmakologie je vědecko-servisní skupinou, jejíž hlavní náplní je podpora programů lékového výzkumu originálních látek syntetizovaných na ÚOCHB. Zachovává si těsnou návaznost na medicinální chemii, ale i biologicky orientované disciplíny (např. strukturní biologie). Těžištěm naší práce jsou především buněčné modely - někdy modifikované pomocí molekulárně-biologických metod, ale i konvenční nebuněčné biochemické či farmakologické metodiky in vitro (enzymové inhibice, receptor-binding assays atp.). Sledujeme aktuální trendy a implementujeme je do portfolia používaných metod (např. iPSC-odvozené buňky, 3D kultury). Prostřednictvím interních kurzů se podílíme na edukaci zaměstnanců v oblastech naší expertízy.

Zajišťujeme servis a poskytujeme uživatelskou podporu v těchto oblastech:

•    Průtoková cytometrie & Buněčný servis
•    Testování látek a vývoj metod
•    ADME/Tox
•    Experimentální zvěřinec


Výzkumně se zabýváme především odhalováním mechanismu účinku, identifikací zásahových míst a vícestupňovou validací dat získaných při základním biologickém screeningu. Zaměřujeme se především na projekty z oblasti onkologie, ale také imunologie, virologie a jejich překryvů.

image